Franse paardensector in Brussel op straat
Peter Van den Bulck / BCP
23/12/2013 10:42
3 min
paardenfotograaf.be

Franse paardensector in Brussel op straat

Op maandag 23 december 2013 voert de Franse paardensector straatprotest in een aantal belangrijke Europese steden, waaronder Brussel, tegen de uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 8 maart 2012, waardoor het aanwenden van het verlaagd Btw-tarief aan banden gelegd wordt.

De Franse regering en een delegatie van de Franse paardensector onderhandelde op vrijdag 13 december 2013 in Brussel met de Europese Commissie, over welke diensten in de paardensector nog kunnen genieten van het verlaagd BTW-tarief. Zij verschillen van mening met de Commissie over de gevolgen van voormelde uitspraak van het Hof van Justitie, in die zin dat ze menen dat de BTW-Verordening nog toelaat het verlaagd tarief te hanteren voor het gebruik van sportfaciliteiten, met inbegrip van hippische activiteiten.

De verhoging van het Btw-tarief zou volgens de sector in Frankrijk in de volgende 18 maand een verlies van 6.000 van de 40.000 werkplaatsen meebrengen en 80.000 paarden zouden in het slachthuis belanden.

In België bedraagt het Btw-tarief op de levering van levende paarden 21 %. In al de ons omringende landen werd op de levering van levende paarden een verlaagd BTW -tarief toegepast.

Gezien de uitstekende wereldprestaties van de Belgische sportpaarden, genieten de producten van de fokkers wereldwijde interesse. Weliswaar is België een draaischijf in de internationale paardenhandel, doch ingevolge het hogere BTW-tarief in ons land onderging de Belgische paardensector een ernstig concurrentienadeel en verlegde de handel zich onnodig naar andere lidstaten. Niet alleen ging hierdoor voor de Belgische fokkerij een deel van de uitstraling verloren, maar ook de Belgische economie werd hierdoor benadeeld. Omwille van de ongelijke fiscaliteit werd de winst voor een groot deel buiten België gegenereerd.

De vzw Belgische Confederatie heeft in ons land herhaaldelijk de concurrentievervalsing aangeklaagd ingevolge de toepassing van het verlaagd Btw-tarief in tal van lidstaten, waaronder al onze buurlanden. Daarbij werd tevergeefs bij de opeenvolgende regeringen verzocht om op de levering van levende paarden het verlaagd Btw-tarief toe te passen.

Op Europees niveau werd een strijd in de omgekeerde richting gevoerd. De Europese Commissie daagde de lidstaten die volgens haar onterecht het verlaagd Btw-tarief hanteerden voor het Europees Hof van Justitie.

Behoudens Luxemburg bleken alle andere landen zo lang en zoveel mogelijk vast te houden aan het verlaagd tarief, hetgeen nadelig was en is voor de handel vanuit België.

Intussen heeft het Europees Hof van Justitie te Straatsburg Nederland (3 maart 2011), Duitsland en Oostenrijk (12 mei 2011) en Frankrijk (8 maart 2012) veroordeeld.

Gezien de uitspraak van het Hof van Justitie is het niet realistisch om nu in België nog te pleiten voor toepassing van het verlaagd Btw-tarief voor de paardensector. Het is wel belangrijk dat de toepassing van de BTW in België uniform is met die van de andere lidstaten, in het bijzonder onze buurlanden.

Belangrijk is dat de interpretatie die andere lidstaten geven aan de uitspraak van het Hof van Justitie uniform is. Zo niet blijft er concurrentievervalsing.

Een volledige gelijkschakeling van de toepassing van de BTW op Europees niveau zou dit verhelpen. In de mate een aanvaarding van het verlaagd tarief ook toepassing zou krijgen in België, kunnen we ons solidair verklaren met de Franse sector.

Voor Vzw Belgische Confederatie van het Paard

In beeld

Stephex Horse Trucks

Komende evenementen

CSI3* Ocala 18/06 - 23/06

CSI4* Hickstead 19/06 - 23/06

CSIO3* EEF Deauville 19/06 - 23/06

CSI2* Saugerties 19/06 - 23/06

CSI2* Traverse City 19/06 - 23/06

CSI2*-W Olomouc 20/06 - 23/06

CSI2* Azelhof 20/06 - 23/06

CSI3* Bedizzole 20/06 - 23/06

CSI2* Abano Terme 20/06 - 23/06

CSI2* Dettighofen - Albführen 20/06 - 23/06

CSI2* Hardelot 20/06 - 23/06

CSIO5* LLN Rotterdam 20/06 - 23/06

CSI5* LGCT Paris 21/06 - 23/06

CSI2* Heras 21/06 - 23/06

Voorbije evenementen

CSI2* Ocala 11/06 - 16/06

CSI3* Lexington, KY (Horse Park) 11/06 - 16/06

CSI3* Harthill 11/06 - 16/06

CSI2*-W Riga 12/06 - 16/06

CSI2* Puebla 12/06 - 16/06

CSI4* Traverse City 12/06 - 16/06

CSI3* Lichtenvoorde 12/06 - 16/06

CSI5* Spruce Meadows 12/06 - 16/06

CSI2* Le Pin au Haras 13/06 - 16/06

CSI4* Sentower Park 13/06 - 16/06

CSIO4* Sopot 13/06 - 16/06

CSI2* Bedizzole 13/06 - 16/06

CSI2* San Remo 13/06 - 16/06

CSI2* Matosinhos 13/06 - 16/06

CSI2* Pernay, Tours 13/06 - 16/06

Laatste Haverklap