Stephex Horse Trucks

Vacature BOEKHOUDER (m/v) KBRSF
Peter Van den Bulck
23/12/2013 11:18
4 min
paardenfotograaf.be

Vacature BOEKHOUDER (m/v) KBRSF

De Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie
schrijft volgende vacature uit voor onmiddellijke indiensttreding:

BOEKHOUDER (m/v)

Functiebeschrijving:

 • Als verantwoordelijke van de boekhouding sta je in voor het invoeren en registreren van boekingen in ons (analytisch) boekhoudsysteem BOB.
 • Je bent tevens vertrouwd met, en benut alle instrumenten ter opvolging van de activiteiten van de organisatie en je stelt de stuurboordgegevens op en houdt ze up to date.
 • Je volgt de budgetten van de organisatie op door afstemmingscontrole op de bankrekeningen, en controleert de algemene kosten en facturen.
 • Je stuurt het financieel beleid van de organisatie mee aan en adviseert in alle financiële en fiscale verplichtingen. Hiervoor lever je tussentijdse rapporteringen en verzorg je de jaarafsluiting.

Als verantwoordelijke boekhouding krijg je een veelzijdige functie aangeboden in een uitdagende en creatieve omgeving. Het takenpakket is heel veelzijdig met oog voor creativiteit maar ook dagdagelijkse administratieve ondersteuning.

Profiel:

 • Je hebt minstens een relevant bachelor-diploma of graduaat of A1 (boekhouding en/of een specialisatie in accountancy/fiscaliteit)
 • Je hebt ervaring met een boekhoudprogramma, bij voorkeur ‘BOB’
 • Je bent tweetalig Nederlands-Frans, zowel mondeling als schriftelijk .
 • Je kan uiteraard vlot overweg met PC en standaard Office pakketten.
 • Sterke analytische vaardigheden zijn een vereiste waarbij de zin voor planning en organisatie een logisch gevolg dienen te zijn.
 • Je werkt precies, loyaal en resultaat- en doelgericht met een goede zin voor klantvriendelijkheid
 • Als kandidaat ben je uiteraard bereid om indien nodig avond- en weekendwerk te verrichten en is flexibiliteit dus een standaard gegeven.
 • Kennis van de paardensport, evenals van de regelgeving van VZW’s, zijn een pluspunt.
 • De selectie – afhankelijk van het aantal kandidaten – zal eerst gebeuren op basis van het c.v., waarna een interview zal plaatsvinden.
 • De kantoren en werklocatie zijn gevestigd: Houba De Strooperlaan 156 – 1020 Brussel

Aanbod? Een aantrekkelijk loon met extralegale vooredelen, waaronder maaltijdcheques, en een job in een aangename werkomgeving.

Interesse? Mail dan uw c.v. met motivatie en foto naar wendy@equibel.be

La Fédération Royale Belge des Sports Equestres

recherche, pour entrée immédiate :

1 COMPTABLE (m/f)

Description de la fonction :

 • Etant en charge de la comptabilité, vous êtes responsable de la saisie et de l’enregistrement des données dans notre programme de comptabilité (analytique) BOB.
 • Vous devrez connaître et pouvoir utiliser tous les instruments nécessaires au suivi des activités de l’organisation, vous définissez les données de gestion et les tenez à jour.
 • Vous suivez les budgets de l’organisation de par la supervision des comptes en banque et contrôlez les frais généraux et les factures.
 • Vous collaborez à la gestion de la politique financière de l’organisation, et donnez vos conseils en ce qui concerne les obligations financières et fiscales. Pour ce faire vous fournissez des rapports intermédiaires et vous traitez la clôture annuelle.

En tant que responsable de la comptabilité une fonction polyvalente vous est offerte dans un environnement stimulant et créatif. La fonction est très variée et vous offre une part de créativité mais aussi un soutien administratif quotidien.

Profil :

 • Vous avez au moins un diplôme adéquat de baccalauréat ou graduat ou A1 (comptabilité et/ou une spécialisation en comptabilité/fiscalité)
 • Vous avez de l’expérience avec l’utilisation d’un programme comptable, BOB de préférence
 • Vous êtes bilingue Français-Néerlandais, aussi bien oral qu’écrit.
 • Vous pouvez aisément manipuler un PC et les programmes Office standards.
 • De bonnes compétences exigées en analytique mèneront en toute logique vers un sens de la planification et de l’organisation.
 • Vous êtes précis et loyal dans votre travail, et avez le sens du résultat et du but recherché, et un bon sens du service à la clientèle.
 • En tant que candidat, vous êtes bien sûr prêt(e) en cas de besoin, de travailler le soir ou le week-end, et la flexibilité est donc une norme standard.
 • La connaissance du sport équestre et de la règlementation des ASBL sont un sérieux atout.
 • La sélection – dépendant du nombre de candidats – se fera d’abord sur base du C.V., un entretien aura lieu par après.
 • Les bureaux et lieu de travail sont situés : avenue Houba de Strooper, 156 – 1020 Bruxelles

Ce qui vous est proposé ? Un salaire attrayant avec des avantages extralégaux, entre autres des chèques repas, et un job dans un cadre agréable.

Intéressé(e)? Envoyez votre C.V. avec votre motivation et une photo à wendy@equibel.be

In beeld

Komende evenementen

CSI5*-W Final Riyadh 16/04 - 21/04

CSI3* Oliva 16/04 - 21/04

CSI2* Chard 17/04 - 21/04

CSI2* Sentower Park 17/04 - 21/04

CSI3* Linz-Ebelsberg 17/04 - 21/04

CSI3* Wellington 17/04 - 21/04

CSI3*/CSI2* St Tropez - Grimaud 17/04 - 21/04

CSI3* Nancy 18/04 - 21/04

CSI2* Busto Arsizio 18/04 - 21/04

Laatste Haverklap